BioVida

Problemes

Principals problemes

de la ciutat de Manresa

La qualitat de l’aire de Manresa es pot qualificar de bona, però existeixen problemes puntuals de contaminació amb nivells elevats de fums, monòxid de carboni, hidrocarburs i òxids de nitrogen en diferents punts del nucli urbà generats principalment per les emissions de vehicles. Hi ha certs punts i hores de la ciutat on hi ha massa gasos perillosos per la salut que sobrepassen la recomanació. De moment és un problema lleu que només passa a moments puntuals, però a la llarga es podria atansar a tota la jornada laboral.

Al ser una ciutat que ja porta des de temps medievals, hi ha parts on no s’han organitzat bé. Hi ha massa cases deshabitades en estats runosos, i per això no hi podria viure ningú. En aquestes zones s’hi podrien fer nous blocs d’habitatge i/o zones verdes per una millor qualitat de l’aire.

El sector del transport és el de més incidència en l’emissió de contaminants, mentre que el sector industrial i domèstic no presenten problemes destacables d’emissió de contaminants. Però tot i així el consum energètic augmenta en tots els sectors cada any. S’hauria de disminuir perquè pot causar problemes de salut.

L’aigua que arriba a Manresa a través de la Sèquia és una gran font, a les cases s’arriba a una mitjana de consum d’aigua per a ús domèstic de fins a 177 l/hab/dia (volum facturat). L’aigua encara que és infinita no es pot arribar a aquests punts. En ocasions extremes s’hauria de regular l’aigua que arriba del canal.

Encara que ara s’estan creant diversos projectes de millora de la xarxa del clavegueram, en períodes de pluja s’omple una gran quantitat d’aigua. Una part no és absorbida per la depuradora i l’aigua sobrant s’aboca directament sense depurar el Riu Cardener. A priori no sembla un problema gaire important, però pel riu passen milers d’espècies marines que acaben morint en veure l’aigua en aquest estat, es perdria una bona part de la fauna marina del Pla de Bages.

Només un 3,2% de l’energia de la ciutat de Manresa prové de fonts d’energia renovable. La majoria del consum correspon a combustibles fòssils, especialment de combustibles líquids (gasolis i gasolines) que representen més de la meitat del total. Aquests combustibles fòssils són escassos i cada vegada n’hi ha menys, si no es comencen a fer servir energies netes, la ciutat s’aturarà el dia que desapareguin les brutes. També cal afegir que es milloraria la qualitat de l’aire, ja que els combustibles fòssils en són una de les principals causes de la contaminació atmosfèrica.

L’índex de producció de residus municipals de Manresa (1,15 kg/hab/dia) és lleugerament més baix que la mitjana de Catalunya. En els darrers anys aquest índex ha anat creixent continuadament, incrementant-se un 24% en els darrers sis anys. Només un 3,8% dels residus són de recollida selectiva (paper, vidre, llaunes i piles), la resta acaben a l’abocador. Aquest greu problema afectarà la distribució de la vila i a la salut dels habitants. No hi ha tantes zones d’abocament i s’acabarà l’espai, per no dir que el fum que es genera en cremar aquests residus són tòxics pels pulmons humans.

Aquesta nova tendència d’automòbils híbrids o elèctrics causa innumerables beneficis. La presència de nivells de soroll diürns és superior al recomanat per l’ OMS, però aquest tipus de vehicles són més de la meitat de silenciosos que els de gasoil. La contaminació que causa un cotxe dièsel i un híbrid o elèctric és d’un nombre significatiu, però molt pocs cotxes dels quals circulen per Manresa són de poca contaminació.

La manca de parcs i zones verdes són problemes d’organització de l’espai. Encara que hi ha forces arbres i petites zones d’herbes no són suficients per contrastar els nivells de Co2 dels cotxes. En aquest aspecte si es milloressin les zones verdes, Manresa seria una ciutat amb una bona qualitat de l’aire. Cal afegir, que també falten PipiCans pels gossos. En tot el territori de la ciutat només n’hi ha dos, i són pocs pel nombre de gossos que hi habiten. 

Manresa

La capital del Bages, el cor de Catalunya. Una ciutat formada per la història i plena cultura. Però malauradament no es pot caracteritzar per ser una vila tecnològica, innovadora i molt menys sostenible. Hem analitzat els problemes per poder-ne trobar una solució i transformar Manresa en una Smart City inclusiva i d’acord amb el medi ambient. 

Desplaçat dalt de tot