BioVida

Possibles Solucions

Possibles solucions a dur a terme

BioBus
Per reduir els gasos dels cotxes en hores puntuals, les hores laborables, hem pensat en una targeta de bus especial on només es pogués fer servir en determinats vehicles públics que són o híbrids o elèctrics. Oferiria un gran trajecte per poder arribar a la majoria de treballs i alhora ajudant a l'atmosfera. Aquest tiquet tindria un preu particular pels abonats a BioVida.

Vivendes Cooperatives

Pel problema del desaprofitament de l’espai en habitatges deshabitats, hem pensat unes vivendes cooperatives amb un espai i cost reduït per a principalment gent necessitada que no es pot permetre una casa habitual. 

Recollida selectiva

Per poder controlar millor els residus volem fer la recollida selectiva. Els contenidors estan en molt mal estat i no es controlen si realment s’està reciclant. Per això volem fer uns tiquets que aniran a les bosses de la brossa on posarà la casa d’on prové d'aquesta manera si es veu que no se separa la deixalla correctament hi hauria una multa. 

Vehicles híbrids o elèctrics
Una solució per augmentar la presència de cotxes tant híbrids com elèctrics és l’agrupació amb alguna empresa d’aquest tipus. D’aquesta manera es podria proporcionar un preu més raonable i intentar convèncer a la gent de fer servir aquest tipus de vehicles.

Zones verdes
Pel problema de la manca de zones verdes, hem pensat de renovar parcs i fer-ne de nous. El primer seria arreglar els que ja estan fets perquè molts tenen un estat bastant dolent i a la gent no els hi ve de gust passejar-hi. Com que Manresa no té tanta superfície també volem posar més arbres per la ciutat, ja que només n’hi ha a la zona del passeig.

Desplaçat dalt de tot